Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialının Həmkarlar İttifaqı Komitəsi  filialda çalışan professor-müəllim heyyətinin və işçi kollektivinin sosial, iqtisadi hüquqlarını və mənafelərini müdafiə etmək məqsədilə fəaliyyət göstərən qeyri-ictimai siyasi təşkilatdır. İttifaqın məqsədi ali təhsil müəsisəsində təhsil alan tələbələrin hərtərəfli inkişafına dəstək göstərmək, işçilərin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək, respublikanın ictimai-siyasi, mədəni və sosial-iqtisadi həyatında onların fəal iştirakını təmin etməkdir. Təşkilat eyni zamanda həssas ailələri təmsil edən, eyni zamanda maddi dəstəyə ehtiyacı olan  işçilərə maddi və mənəvi yardımlar edərək onların ehtiyaclarının qarşılanması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir. Təşkilat üzvlərinin müalicəsinə və istirahətinə qayğılı münasibəti təmin edir. Kollektiv müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq 60, 65, 70, 75 yaşı tamam olan müəllimləri rəğbətləndirir.

Rəhbərlik: 

Sədr: ped.ü.f.d., b/m. Kərimli Tahir Mehdixan oğlu

Pedaqoji fakültə üzrə:

Sədr: b/m Əliyev Araz Boran oğlu

Əlaqə vasitələri: 

Ünvan: ADPU-nun Ağcabədi filialının tədris binası, otaq 208

E-mail: tahir.kerimli52@mail.ru

Tel: 0516620158

Həmkarlar ittifaqı təşkilatı

ELAN


This will close in 20 seconds