Filialda elmi tədqiqat

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialında elmi-tədqiqat işlərinin təşkili və planlaşdırılması “Ali təhsil müəssisələrində elmi-tədqiqat işlə­ri­nin təşkili və planlaşdırılması haqqında” Əsasnaməyə əsasən həyata keçirilir və Filial öz elmi fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qa­nun­larını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Milli Məclisin qərarlarını, Nazirlər Kabinetinin qərar, sərəncam və göstərişlərini, Azər­bay­can Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin qərar, əmr və sərəncamlarını rəhbər tutur.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialı elmi-tədqiqat işləri­nin cari və perspektiv planlaşdırmasını sərbəst həyata keçirir. 2020-2022-ci illər üçün Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialında sahələr üzrə mü­əy­yən olunmuş istiqamətlərdə 29 mövzu üzrə 108 elmi-tədqiqat işi ye­ri­nə yetirilmişdir. Bu elmi-tədqiqat işlərinin elmi nəticələri ümu­­miləşdirilərək Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə göndərilmişdir. 

                2023-2025-ci illər üçün  isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialında sahələr üzrə müəyyən olunmuş istiqamətlərdə 28 mövzu üzrə 153 elmi-tədqiqat işi yerinə yetirilməsi planlaşdırılmişdır.

Tələbə elmi tədqiqat işi

ELAN


This will close in 20 seconds